En què consisteix?

En què consisteix?

A causa d’una defunció o d’un trasllat de restes funeràries, adquirir els drets funeraris d’un nínxol, per un període màxim de 50 anys.

En què consisteix?

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.

En què consisteix?

Qui ho pot sol·licitar?
  • Qualsevol persona major d´edat
  • Si aquesta delega en un representant, a més de les dades del sol·licitant s´ha de consignar les dades del representant

Què heu de fer?

Què heu de fer?
  1. Sol·licitar l´imprès normalitzat i omplir-lo
  2. Sol·licitar al Servei de Gestió d´ingressos el full de pagament per a l´autoliquidació de la taxa
  3. Fer efectiu el pagament a la Tresoreria de l´Ajuntament
  4. Presentar al SAC l´imprès, la documentació i una còpia del full de pagament del nínxol

Documentació a Portar

Documentació a Aportar

(Un titular) Fotocòpia del DNI (Dos titulars) Fotocòpia del DNI 
(Dos titulars) Document que acrediti la situació legal d’unió estable de parella d’acord amb la legislació vigent. 
(Dos titulars) Fotocòpia del full del llibre de família on consti el matrimoni. 
 

Termini

Termini del procés

15 dies després de la data de pagament es pot recollir el títol del nínxol al SAC.

Cost

Cost

Segons taxa.