En què consisteix?

En què consisteix?

A sol·licitar un informe que acrediti l´arrelament social a aquest municipi, amb la finalitat d´obtenir l´autorització temporal de residència.

En què consisteix?

Quan es pot sol·licitar?

Als 6 mesos d´estar empadronat a Tortosa.

En què consisteix?

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona interessada que consti empadronada en aquest municipi.

Què heu de fer?

Què heu de fer?

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.
Presencialment: a les oficines municipals.

Documentació a Portar

Documentació a Aportar
  1. Presentar l´imprès normalitzat degudament emplenat, juntament amb la documentació requerida, al Servei d´Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Tortosa.
  2. Concertar entrevista amb el/la treballador/a social corresponent

Termini

Termini del procés

Un mes

Cost

Cost

El cost és de: 47,20€