En què consisteix?

En què consisteix?

La llicència de primera ocupació és una comprovació de les condicions d'habitabilitat dels edificis que han sofert obres majors, bé per reforma, bé per nova construcció.

En què consisteix?

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.

En què consisteix?

Qui ho pot sol·licitar?

El titular de la llicència o tota persona degudament autoritzada.

Què heu de fer?

Què heu de fer?

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.

Presencialment: a les oficines municipals.

Documentació a Portar

Documentació a Aportar

Cal aportar el formulari degudament emplenat i el certificat de final d'obra signat i visat pel Col·legi Oficial d'Arquitectes.

Termini

Termini del procés

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Cost

Cost

Segons ordenaces municipals.