En què consisteix?

En què consisteix?

Petició d´informe de l´aprofitament urbanístic d´una finca concreta, és a dir, el seu règim urbanístic aplicable.

En què consisteix?

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.

En què consisteix?

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol particular motivant la seva petició

Què heu de fer?

Què heu de fer?

Emplenar la sol·licitud, presentar-la al Registre General de l’Ajuntament, adjuntant la documentació requerida.

Documentació a Portar

Documentació a Aportar

Emplenar la sol·licitud, presentar-la al Registre General de l’Ajuntament, adjuntant la documentació requerida.

Termini

Termini del procés

Resolució administrativa en un mes. Si la finca és edificable la validesa del contingut del certificat és de 6 mesos des de la data de notificació.

Cost

Cost

El cost serà de: 50,90 € (2017)