En què consisteix?

En què consisteix?

Petició d´informe envers de la compatibilitat d´usos, a una activitat a desenvolupar.

En què consisteix?

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment

En què consisteix?

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol particular, motivant la seva petició

Què heu de fer?

Què heu de fer?

Emplenar la sol·licitud, presentar-la al Registre General de l’Ajuntament, adjuntant la documentació requerida.

Documentació a Portar

Termini

Termini del procés

Resolució administrativa en un mes.

Cost

Cost

El cost serà de: 50,90 € (2017)