En què consisteix?

En què consisteix?

En canviar la dada del padró referent al domicili dins del mateix municipi de residència.

En què consisteix?

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.

En què consisteix?

Qui ho pot sol·licitar?
  • Qualsevol persona major d´edat (les persones majors de 16 anys si són emancipades al Padró poden actuar com a majors d´edat; els menor d´edat casats també tenen la condició d´emancipats. En ambdós casos cal acreditar la condició)
  • Tota persona que sol·licita una alta ha de signar la sol·licitud personalment o a través d´un representant degudament autoritzat
  • En el cas de persones incapacitades o que algú hi tingui la tutela, el tràmit pot realitzar-lo aquella persona que tingui poders, tutela legal, etc.

Què heu de fer?

Què heu de fer?
  • Sol·licitar l´imprès normalitzat
  • Preparar la documentació requerida
  • Presentar l´imprès emplenat juntament amb la documentació al SAC
  • Cal que es presentin totes les persones majors d´edat no incapacitades de la unitat familiar al SAC per signar l´autorització de canvi de domicili

Documentació a Portar

Documentació a Aportar

SI L'HABITATGE ÉS DE LLOGUER:
1. Contracte de lloguer(registrat per la Cambra de la Propietat Urbana o en oficines d´entitats financeres competents) 

2. DNI, NIE o passaport i Llibre de Família dels familiars que vulguin empadronar-se al domicili. En cas de voler empadronar alguna persona que no sigui familiar directe es necessita l´autorització del propietari de l´habitage. 

SI L´HABITATGE ÉS DE PROPIETAT

1. Nota Simple del Registre de la Propietat,( amb menys de 3 mesos d´antiguitat) 

2. DNI, NIE o passaport del propietari/a i de les altres persones que es volen empadronar. 

Per tal de comprovar el nombre màxim de persones que es poden empadronar a l´habitatge, caldria aportar, en cas què en els serveis municipals no es disposi de la informació de la superfície de l´habitatge, algun dels següents documents: Nota simple del Registre de la Propietat Còpia del contracte de lloguer (amb la dada de la superfície) Certificat tècnic o cèdula d´habitabilitat

Termini

Termini del procés

Al moment de la sol·licitud.

Cost

Cost

Sense cost