En què consisteix?

En què consisteix?

La ciutadania pot fer arribar a l'ajuntament les queixes, suggeriments referents a temes com l'estat del carrer, enllumentat públic, infraestructures municipals, edificis privats, veïns, etc. Així com totes aquelles propostes que consideri oportunes, incloses les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l'organització.

En què consisteix?

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

En què consisteix?

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Què heu de fer?

Què heu de fer?

Presencial/Telemàtic/Correu postal.

Omplint instancia generica de l'ajuntament.

Documentació a Portar

Documentació a Aportar

No cal complir cap requisit específic.

No cal aportar documentació.

Termini

Termini del procés

No n'hi ha.

Cost

Cost

Sense cost.