-

Fires i Festes

La Regidoria de Fires (a promocio economica) i Festes participa organització de les celebracions i actes públics que es fan a Campredó. La Regidora de Fires i Festes s’encarrega de donar suport en l’organització, planificació i promoció d’aquests esdeveniments siguin iniciativa del mateix ajuntament o bé s’organitzen per part de les diferents associacions del poble. Tota aquesta organització ha d’estar en coordinació amb les diferents àrees i la resta de regidories per tal d’agilitzar els tràmits i serveis necessaris.