COMUNICAT INFORMATIU – PROVA DE SIRENES DE RISC QUÍMIC

COMUNICAT INFORMATIU – PROVA DE SIRENES DE RISC QUÍMIC
DIMARTS 10 D’ABRIL DE 2018

El proper dimarts 10 d’abril al matí es durà a terme la segona prova anual de la xarxa
d’alarmes i comunicacions adscrites al Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de
Catalunya (PLASEQCAT). S’activaran les 83 sirenes d’avís a la població per accident químic
que hi ha instal·lades actualment a 37 municipis de Catalunya. Serà una prova per
comprovar-ne el funcionament i per fer que tots els ciutadans coneguin el so.
Feu extensiu aquest comunicat als vostres treballadors perquè tinguin coneixement que es
tracta d’una prova organitzada des de la Direcció general de Protecció Civil amb l’objectiu
de provar els mecanismes d’activació de les sirenes i familiaritzar a la ciutadania amb el so
d’avís d’accident químic. Recordeu que la mesura d’autoprotecció és el confinament.
També, durant la prova de sirenes, es farà un enviament de missatges massius, a través de
l’aplicació per a mòbil gencat.mobi/pcivil, per avisar a la ciutadania subscrita a aquest canal
de l’activació de la sirena de cada zona, tal com es faria en un cas d’accident químic real.

S’informarà en temps real a través del compte de twitter de Protecció Civil de la Generalitat
@emergenciescat.